uduzmaq

uduzmaq
f.
1. Oyunda, yarışda, döyüşdə, mübahisədə və s. -də məğlub olmaq, basılmaq, yenilmək. Şahmatda uduzmaq. Yarışda uduzmaq. Müharibədə uduzmaq. – <Dəstə> kəşfiyyatdan əliboş qayıdarsa, vuruşmanı düşmən mütləq uduzacaqdır. M. Hüs..
2. Qumarda pul və ya şeyini baxtalamaq, itirmək, əlindən çıxarmaq. <Həpo:> Bu gecə on beş tümənin hamısını bir yerdə uduzdum. M. F. A.. <Qayınatası Sürəyyaya:> Daha nə vaxtacan <Səməd> mənim malımı, pulumu aparıb uduzacaq? Ç..
3. məc. Üstünlüyünü, yaxşı, əlverişli imkanını, xeyrini, yaxud fürsəti əlindən qaçırmaq, itirmək, malik olduğu və ya ola biləcəyi şeydən məhrum olmaq. Amma <Koroğlu> tələssin, yoxsa uduzar. «Koroğlu». Biz əldə edilmiş qələbəni uduzmamaq üçün tədbirlər görməliyik. M. S. O.. Rüstəm bildi ki, işi uduzub. M. İ..
◊ Ağlını uduzmaq – bax ağıl
1. <Ələsgər:> Bir də ağlını uduzma. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • uduzma — «Uduzmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uduzulmaq — «Uduzmaq»dan məch. Oyun uduzuldu. – İşlər belə gedərsə, müvəffəqiyyətin uduzulacağı şübhəsizdir. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxtalamaq — f. 1. Qumarda uduzmaq. <Xortdan:> Sənin bankda nə qədər pulun var, hamısını baxtaladı. Ə. H.. 2. məc. Ümumiyyətlə, uduzmaq, itirmək, əldən çıxarmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxdalamağ — (Bakı) uduzmaq. – U, var yoxun qumarda baxdalayıb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağıl — 1. is. <ər.> 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N. N.. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mars — 1. is. Nərd oyununda: oyunun axırına kimi bir daş da olsa çıxa bilməyib ikiqat uduzma. Qayınata ilə kürəkən nərd oynayırdılar. Kərim . . marsa çalışırdı. İ. Ə.. Mars olmaq (qalmaq) – nərd oyununda: bir daş da olsa çıxa bilməyib ikiqat uduzmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mat — is. <fars.> 1. Heyrət içində olan, təəccüblənmiş. Mən bu işə matam. Mat etmək – bax mat qoymaq. Yaşı on səkkizə yenicə yetmiş; Gözəllikdə tamam xəlqi mat etmiş. M. P. V.. Fəqirlərə yüz minlərlə ehsan edib, bütün şəhəri öz səxavət və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğmun — sif. <ər.> 1. Aldanmış, zərər çəkmiş, uduzmuş, gözlədiyi şeydən əli çıxmış, məhrum olmuş. Böyük özünü aldanmış saydığı kimi, Məhərrəm də özünü məğmun hesab edirdi. M. C.. Məğmun etmək (eləmək) – zərərə salmaq, aldatmaq, gözlədiyi şeydən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • piyada — <fars.> zərf 1. Miniklə deyil, ayaqları ilə. Piyada yola düşmək. Piyada yollanmaq. – Faytonu xanım bir az kənarda saxlatdı, qapıya qədər piyada getmək istədi. Ç.. <Səkinə:> Yox, Əlabbas, sən sür, mən piyada gedəcəyəm. H. Seyidbəyli. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruzi — is. <fars.> Azuqə, yeyəcək. Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr. (Ata. sözü). <Şahmar:> Əgər bu çinar yeməli meyvə gətirsə, özü də yaxşı tutsa, bütün bir kəndin ruzisi olar. B. Bayramov. Ruzi etmək (eləmək) – azuqə kimi işlətmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”